Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Poznań  sprawdź informacje Na Mapie miasta Poznań

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej miasta Poznań.

Mapa Geoportal Poznań
herb miasta Poznań

Dane urzędu

Urząd Miasta PoznaniaPlac Kolegiacki 17Poznań, 61-841

Tel: 61 6463344

Fax: 61 8784971

Elektroniczna skrzynka podawcza: /UMPoznan/SkrytkaESP

E-mail: prezydent@um.poznan.pl

Powiat: Poznań

Województwo: wielkopolskie

Numer TERYT miasta Poznań: 3064011

Witryna: www.poznan.pl

Władze lokalne: Prezydent Jacek Jaśkowiakprezydent@um.poznan.pl

Miasto Poznań w liczbach

Powierzchnia miasta Poznań*

262 km2

149 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców miasta Poznań*

532 048 mieszkańców

5 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia miasta Poznań*

2 031 mieszkańców na km2

37 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Poznań

Geoportal Poznań prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Poznań

Jak powstał Geoportal miasta Poznań?

Geoportal Poznań powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu miasta Poznań, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Poznań umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych miasta Poznań

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Poznań?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla miasta Poznań;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP miasta Poznań;
 • Rejestr wydanych pozwoleń miasta Poznań;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów miasta Poznań;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Poznania.
Informacje na Geoportalu Poznań

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Poznań?

 • Rejestr działek ewidencyjnych miasta Poznań;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w mieście Poznań;
 • Rejestr MPZP Poznań;
 • Mapa działek ewidencyjnych miasta Poznań;
 • Mapa Topograficzna miasta Poznań;
 • Mapa Solarna miasta Poznań;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w mieście Poznań;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Poznań

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Poznań?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Poznań.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu miasta Poznań łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Poznaniu. W zależności od wybranej kompozycji mapy Poznania zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w mieście Poznań, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Poznań oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych miasta Poznań. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Poznania możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Poznania. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów miasta Poznań. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Poznań.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Poznaniu.

  Geoportal miasta Poznań posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny miasta Poznań. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Poznaniu sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny miasta Poznań przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Poznaniu.

  W Geoportalu Poznań przedstawiamy informacje z rejestru MPZP miasta Poznań. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Poznaniu. W zakładce dotyczącej MPZP miasta Poznań zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni miasto Poznań, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru miasta Poznań oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w mieście Poznań.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach miasta Poznań. Sprawdzisz, czy na obszarze miasta Poznań są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach miasta Poznań podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w mieście Poznań.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Poznaniu. W Geoportalu miasta Poznań udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Poznaniu wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w mieście Poznań.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w mieście Poznań. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Poznań dla mieszkańców

Geoportal Poznań jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Poznań. Na mapie Poznania sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu miasta Poznań mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Poznań. Korzystając z map Geoportalu miasta Poznań w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu miasta Poznań są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu miasta Poznań dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Poznań dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować