Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Zabytki Poznania. Co warto zobaczyć w Poznaniu

Chcesz poznać zabytki Poznania? Oto rejestr zabytków Poznania! Przedstawiamy zabytkowe miejsca, które warto zobaczyć w Poznaniu ze względu na walory architektoniczne, historyczne i naukowe.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Poznań.

Mapa zabytków Poznania
Mapa z zabytkami miasta Poznań

Co warto zobaczyć w Poznaniu - zabytki Poznania

Zastanawiasz się co warto zobaczyć w Poznaniu? Dowiedz się, czy w Poznaniu znajdują się zabytkowe kościoły, budynki, cmentarze, zamki i inne obiekty wpisane do ewidencji zabytków Poznania.

Sprawdź, jakie ciekawe miejsca zabytkowe możesz znaleźć w Poznaniu. Poniżej przedstawiamy wykaz zabytków Poznania.

Zabytki w Poznaniu

0

Dokładnie tyle zabytków wpisanych do rejestru znajduje się w Poznaniu.

Zabytki Poznania
Liczba zabytków w mieście Poznań z podziałem na rodzaj zabytku

Jak sprawdzić czy nieruchomość w Poznaniu jest zabytkiem?

Sprawdź nieruchomości objęte ochroną zabytków Poznania w portalu OnGeo.pl ! Taką możliwość daje płatna usługa - Raport o Terenie. OnGeo.pl posiada największą zharmonizowaną bazę danych przestrzennych w Polsce, dlatego na portalu możesz samodzielnie zdiagnozować dowolną działkę w Poznaniu lub w kraju zarówno pod kątem uciążliwości, zagrożeń, jak i wad fizycznych oraz formalno-prawnych działki. Samo generowanie raportu rozpoczyna się automatycznie, a już po 5 minutach otrzymasz gotowy dokument, w którym znajdziesz informacje o:

 • nieruchomościach objętych ochroną zabytków w odległości 200 m od wybranego terenu,
 • obszarach ochrony archeologicznej w odległości 200 m od wybranego terenu,
 • działce z ewidencji gruntów Poznania,
 • MPZP Poznania,
 • uzbrojeniu terenu w media,
 • terenach zalewowych, osuwiskowych i zagrożonych stagnacją wody,
 • innych danych dotyczących wybranej działki w Poznaniu.

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

 • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
 • wpisać adres działki,
 • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Kto odpowiada za ochronę zabytków w Poznaniu?

Ochroną zabytków w Poznaniu zajmują się organy administracji publicznej, które zapewniają prawne zachowanie zabytków, natomiast opieką zabytków - właściciele lub posiadacze samoistni, którzy zobowiązani są do tych działań przez regulacje prawne.

Organami ochrony zabytków w Poznaniu są:

 1. Wojewoda, w imieniu którego zadania i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wojewódzki konserwator zabytków to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i praktykę zawodową, która realizuje i nadzoruje działania remontowe, konserwatorskie i wykopaliskowe na terenie danego województwa, w tym Poznania.
 2. Urząd Miasta Poznania. Urząd Miasta Poznania prowadzi gminną ewidencję zabytków Poznania, zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 17 września 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Gminy między innymi mają dbać o:
  1. zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie,
  2. zapobiegać „zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków . Ochronę zabytków przez miasto Poznań zapewnia się poprzez m.in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Więcej informacji o tym czym są zabytki i kto podpowiada za ich ochronę znajdziesz w artykule: Co to jest zabytek? Kto odpowiada za ochronę zabytków?

Rejestr zabytków a gminna ewidencja zabytków Poznania

Gminną ewidencję zabytków Poznania prowadzi Urząd Miasta Poznania, natomiast rejestr zabytków - Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wpis nieruchomości w niniejszych rejestrach może wiązać się z pewnymi ograniczeniami, gdyż w pewnym stopniu ograniczają prawo własności.

Jakie ograniczenia inwestycyjne niesie ze sobą wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków, a jakie do gminnej ewidencji zabytków Poznania?

Wpis do ewidencji gminnej zabytków Poznania następuje na podstawie zarządzenia, więc jest aktem wewnętrznym władz gminy. Sam wpis do gminnej ewidencji zabytków Poznania nie nakłada na właściciela obiektu obowiązków związanych z konserwacją zabytku. Wpis do gminnego rejestru zabytków Poznania oznacza, że osoba starająca się o warunki zabudowy lub pozwolenie na budowę musi zdobyć zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Inaczej jest w przypadku obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków Poznania. Takie budynki uwzględnia się w MPZP i tylko wtedy podlegają ochronie prawnej.

Objęcie nieruchomości gminną ewidencją zabytków Poznania nie wywołuje konsekwencji po stronie właściciela. Właściciel nieruchomości znajdującej się w gminnej ewidencji zabytków Poznania, ale niewpisanej do rejestru, chcąc dokonać zmian w budynku, zgłasza tę informację do urzędu miasta Poznań, a urząd może zasięgnąć opinii konserwatora zabytków.

Wpis do rejestru zabytków (wojewódzki rejestr zabytków) poprzedza tzw. postępowanie przygotowawcze, które polega na zgromadzeniu informacji, materiałów i dokumentacji fotograficznej, które ma za zadanie potwierdzić wartość potencjalnego zabytku. Jeśli na drodze postępowania żadna ze stron nie wniesie uwag i skarg, decyzja nabiera mocy prawnej, a obiekt zyskuje numer rejestru zgodny z kolejnym zapisem w księdze rejestru zabytków.

Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków wprowadza wiele ograniczeń oraz nadaje organom konserwatorskim, czyli Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków oraz ministrowi kultury, uprawnienia do ingerowania w zabytek, co skutkuje, że właścicielowi w pewnym stopniu ogranicza się konstytucyjne prawa własności, tym samym ograniczone zostaje samodzielne dysponowanie nim. Zgoda konserwatora jest bowiem niezbędna np. przy prowadzeniu robót budowlanych, prac konserwatorskich, umieszczaniu na zabytku urządzeń technicznych, reklam, czy napisów, a także przy podejmowaniu działań, które mogłyby prowadzić do zmiany wyglądu zabytku. Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków może również wpłynąć na obniżenie wartości nieruchomości oraz znacznie wydłuża proces inwestycyjny, ponieważ wszelkie prace należy konsultować z konserwatorem.

Więcej informacji o rejestrze zabytków i gminnej ewidencji zabytków znajdziesz w artykule: Gminna ewidencja zabytków a rejestr zabytków - gdzie znajdziesz informacje .

Odkryj historię krajobrazu w mieście Poznań dzięki narzędziu: Raport archiwalne zdjęcia lotnicze!

Zachęcamy Cię do zapoznania się z naszą usługą: Raportu archiwalnych zdjęć lotniczych. Umożliwi Ci nie tylko zachwycić się niesamowitym widokiem historycznych obiektów architektonicznych w mieście Poznań z lotu ptaka, ale także zgłębić ich historię i ewolucję na przestrzeni lat. Archiwalne zdjęcia lotnicze dostarczą Ci niezwykłych perspektyw, pozwalając zrozumieć zmiany, jakim podlegały te unikalne nieruchomości zabytkowe. Skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby odkryć nieznane fakty i tajemnice przeszłości zabytków miasta Poznań!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek online

Źródłem poniżej zamieszczonych wzorów dokumentów jest Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu.

Wykaz zabytków w Poznaniu

Zastosowane filtry:

zabytki z opisem
strona 1 / 2

Zbór luterański św. Krzyża


Poznań, Ogrodowa 6

Neogotycki, niewielki kościół o interesującej bryle, nawiązującej w rozwiązaniu fasady do d.

Dworzec Cesarski


Poznań, Dworcowa 1

Dworzec Cesarski został wybudowany jako reprezentacyjny pawilon powitalny z okazji wizyty w Poznaniu cesarza Wilhelma (...)

Gmach Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk


Poznań, S. Mielżyńskiego 27/29

Gmach Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk został wzniesiony w dwóch etapach, według projektów wybitnych architektów: (...)

Kościół par. pw. św. Jana Vianney


Poznań, Podlaska 1

Kościół pw.św.Jana Vianney jest malowniczo położony na wzniesieniu w zamknięciu perspektywy pl.

Kościół par. pw. św. Jana Jerozolimskiego za Murami


Poznań, Świętojańska 1

Późnogotycki kościół pw.św.Jana Jerozolimskiego za Murami na poznańskiej Komandorii powstał w kilku etapach.

Cmentarz Jeżycki


Poznań, Nowina 1

Cmentarz z początku XX w.o regularnej, kwaterowej kompozycji wzorowanej na krajobrazowych założeniach ogrodowych i (...)

Bazar


Poznań, Paderewskiego 8

Okazały, neoklasycystyczny gmach Bazaru wzniesiono w 1.poł.XIX w.z inicjatywy Karola Marcinkowskiego.

Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan


Poznań, Św. Wojciech, Księcia Józefa, T. Kościuszki

Cmentarz starofarny (ob.Cmentarz zasłużonych Wielkopolan) na Wzgórzu św.Wojciecha w Poznaniu założono na pocz.

Dom Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri


Poznań, Filipińska 4

Dawny dom Kongregacji Oratorium św.Filipa Neri jest budynkiem późnobarokowym, który na początku XX w.

Kościół ewangelicki pw. św. Krzyża, ob. Kościół pw. Wszystkich Świętych


Poznań, Grobla 1

Dawny kościół ewangelicki pw.św.Krzyża jest najstarszą zachowaną i najbardziej okazałą świątynią protestancką w stolicy (...)

Kościół pw. św. Małgorzaty Panny i Męczenniczk


Poznań

Drewniany, w okresie późniejszym murowany, obecny kościół pw.św.Małgorzaty pełnił pierwotnie funkcję kościoła parafialnego (...)

Kościół klasztorny pw. św. Kazimierza i d. klasztor oo. Reformatów


Poznań, Bydgoska 4

Barokowy kościół pw.św.Kazimierza wzniesiony w 2.poł.XVII w.

Kościół par. pw. św. Wojciecha


Poznań, Wzgórze św. Wojciecha 1

Gotycki kościół, jeden z najstarszych w Poznaniu, nakryty imponującym sklepieniem gwiaździstym, z bogatą polichromią (...)

Zespół pałacowo-parkowy


Poznań, Podbiałowa 24

Pałac w Radojewie został wzniesiony na pocz.XIX w.dla rodziny von Treskow, właścicieli pobliskich Owińsk, najprawdopodobniej (...)

Powszechny Dom Towarowy Okrąglak


Poznań, Mielżyńskiego 12/14

Budynek dawnego Powszechnego Domu Towarowego „Okrąglak” jest przykładem wysokiej klasy architektury modernistycznej (...)

Biblioteka im. Cesarza Wilhelma I, ob. Biblioteka Uniwersytecka


Poznań, F. Ratajczaka 38/40

Neobarokowy gmach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu (d.Biblioteki im.Cesarza Wilhelma I) został wzniesiony w latach (...)

Gmach Prowincjonalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Ogniowych, ob. PZU S.A.


Poznań, pl. Cyryla Ratajskiego 8

Gmach Prowincjonalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Ogniowych został wzniesiony w latach 1896-97, najprawdopodobniej według (...)

Zespół kościoła par. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana


Poznań, Kościelna 3/5

Najważniejszym elementem zespołu jest neoromański kościół pw.Najświętszego Serca Pana Jezusa i św.

Most św. Rocha


Poznań, Mostowa

Jeden z mostów na rzece Warcie, łączących lewobrzeżną i prawobrzeżną część Poznania.

Gimnazjum, ob. III Liceum Ogólnokształcące św. Jana Kantego


Poznań, Strzelecka 10

Szkoła utworzona została w wyniku podziału istniejącego wcześniej jedynego gimnazjum w mieście na dwie szkoły – katolickie (...)

strona 1 / 2

Źródło: zabytek.pl, dane.gov.pl

Co warto zobaczyć w sąsiednich gminach: