Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Poznań - sprawdź miejscowy plan miasta Poznań

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w mieście Poznań? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Poznań.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Poznań.

MPZP Poznań
Mapa MPZP miasta Poznań

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego miasta Poznań.

MPZP Poznań

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu miasta Poznań i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Poznań prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Poznania. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu miasta Poznań.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w mieście Poznań i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Poznań obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP miasta Poznań z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług..

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Poznania

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Poznania

0

330 planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w mieście Poznań, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Poznań, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

13736 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Poznania.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Poznań - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w mieście Poznań z podziałem na lata

Rejestr MPZP Poznań

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Poznań. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała nr LXXIII/1339/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Sióstr Misjonarek w Poznaniu. LXXIII/1339/VIII/20228-11-2022
Uchwała nr LXXIII/1341/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon Stadionu Miejskiego” – część A w Poznaniu. LXXIII/1341/VIII/20228-11-2022
Uchwała nr LXXIII/1340/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic Starogardzkiej i Pelplińskiej” w Poznaniu. LXXIII/1340/VIII/20228-11-2022
Uchwała nr LXIX/1243/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic Szelągowskiej i Wilczak” w Poznaniu. LXIX/1243/VIII/202212-7-2022
Uchwała nr LXIX/1242/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jasna Rola – część A w Poznaniu. LXIX/1242/VIII/202212-7-2022
Uchwała nr LXIV/1180/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyautostradowych w rejonie Fabianowa i Kotowa w Poznaniu – część C. LXIV/1180/VIII/202217-5-2022

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Poznaniu?

Za prowadzenie rejestru MPZP Poznań odpowiada prezydent miasta Poznań. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Poznań nie obowiązuje, to urząd miasta Poznań wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Poznaniu została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w mieście Poznań z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w mieście Poznań na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Poznania. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny miasta Poznań!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Poznań