Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Poznań w liczbach

Geoportal Poznań

Najważniejsze statystyki GUS dla miasta Poznań

Poznań, miasto w województwie wielkopolskim, powiat Poznań.

Powierzchnia miasta Poznań wynosi 262 km2, zajmuje 149 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Miasto Poznań zamieszkuje 532 048 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 5 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w mieście Poznań wynosi 2 031, jest 37 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące miasta Poznań. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak miasto Poznań prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się miasto Poznań.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 miasta Poznań: 262149
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w mieście Poznań: 17,008
Lesistość w % w mieście Poznań: 13,71768
Ludność na 1 km2 w mieście Poznań: 2 03137
Liczba ludności ogółem w mieście Poznań: 532 0485
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w mieście Poznań: -5,21376
Stopa bezrobocia 2019r. w mieście Poznań: 0,0-
Stopa bezrobocia 2020r. w mieście Poznań: 2,2-
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w mieście Poznań: 18,50-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w mieście Poznań: 57,6-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w mieście Poznań: 22318
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w mieście Poznań: 13,914
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w mieście Poznań: 110,5-
Szkoły podstawowe ogółem w mieście Poznań: 1404
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w mieście Poznań: 17717
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w mieście Poznań: 956,2393
Przedszkola bez specjalnych w mieście Poznań: 2453
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w mieście Poznań: 509,938
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w mieście Poznań: 64,42349
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w mieście Poznań: 0,92127
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w mieście Poznań: 9 6694
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w mieście Poznań: 6 819-
Ceny mieszkań ogółem w mieście Poznań: 6 832-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w mieście Poznań: 6 840-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w mieście Poznań: 98,2542
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w mieście Poznań: 92,0126
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w mieście Poznań: 98,2350
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w mieście Poznań: 92,0215
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w mieście Poznań: 0,02167
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w mieście Poznań: 0,01986

Źródłem danych statystycznych dla miasta Poznań jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla miasta Poznań, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu miasta Poznań. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.